Rymdglass från Australien

Det kom ett brev. Ändå från Australien hade detta brev färdats med den enkla förhoppningen att en vacker dag hamna i Glassmannens välmanikerade och flitigt insmorda händer. Brevet anlände så slutligen hallmattan en strålande majmorgon. Näktergalen gal, och duvorna pockade på uppmärksamhet. Avsändaren var anonym. Brevets enda innehåll var The Professor’s Crunchy Ice Cream – …