Diplom-Is har det kärvt

Diplom-Is at Glasskoll.se

Enligt dagens SvD har Norska Diplom-Is det tufft på den svenska marknaden sedan köpet av Triumfglass för ungefär fem år sedan. Hittills har förlusterna uppgått till 300 miljoner kronor. För 2007 påverkades resultatet av hård konkurrens, en kall sommar och höga råvarupriser. Samarbetet med Nestlé väntas bli mer lukrativt. Sverige behöver konkurrens på glassmarknaden, men då måste man också mena allvar med sin utmanarroll. Glassarna säljer sig inte själva vettu.